เกมส์ผจญภัยเก็บเพชร

เกมส์ ผจญภัยเก็บเพชร ลูกศร - เดิน. Z - กระโดด. X - วิ่ง ZZ กระโดด 2 ชั้น

จำนวนผู้เข้าเล่นเกมนี้ : 2,357 คนแจ้งปัญหา คะแนน : 2/5 (3 Vote.)